Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Razumevanje imigracije in integracije s pomočjo interdisciplinarnih modelov socialne dinamike

natisni

Naslov projekta:
Razumevanje imigracije in integracije s pomočjo interdisciplinarnih modelov socialne dinamike
 
Šifra projekta:
J5-8236
 
Vodja projekta:
Prof. dr. Boris Podobnik
 
Vodilna institucija:
FIŠ NM
 
Partnerske institucije:
UP FAMNIT
 
Financer projekta:
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)
 
Vrsta projekta:
temeljni projekt
 
Raziskovalno področje (ARRS):
5.03 - Družboslovje / Sociologija
 
Trajanje projekta:
1.5.2017 - 30.4.2020
 
Predstavitev projekta:
Imigracija sodi med najpomembnejša družbena in politična vprašanja našega časa. Bistveno je postalo ustrezno odzivanje na moralni imperativ sprejemanja imigrantov, njihovega pritoka v Slovenijo in v druge EU države. Vendar pa prišleki pogosto prinašajo s seboj kulturne predpostavke in prakse, ki se znatno razlikujejo od tradicionalnih norm družbe gostiteljice. Kako bodo imigranti zaznani, zavisi od več dejavnikov, med katerimi je kritično razmerje med pritokom migrantov in njihovo integracijo v družbo gostiteljico. Ko je pritok majhen, gostiteljska večina pozdravi prišleke, ki postanejo integralni del družbe gostiteljice in obogatijo njeno raznolikost. Ko pa stopnja pritoka nenadoma naraste, brez ustreznega porasta stopnje integracije, lahko postane gostiteljska večina manj gostoljubna ali celo sovražna do novih imigrantov. To v več državah EU očitno kaže nedavna rekordna volilna podpora desničarskim populističnim strankam, ki so obljubile, da bodo meje povsem zaprle za imigracijo. Toda zgodovinska dejstva nas učijo, da lahko nekontrolirana rast skrajno desničarskega populizma vodi v hude posledice, med katerimi je zapiranje meja še najmanjša skrb. Kako se naj hkrati odzovemo na moralni in človeški imperativ sprejemanja in integriranja novih imigrantov, hkrati pa jamčimo za politično in družbeno stabilnost ter ohranitev demokracije v naši državi in v EU? Za odgovor na to vprašanje je potrebno boljše kvantitativno razumevanje zapletene medigre med procesi imigracije in integracije v evropskih družbah.

Cilj projekta je razviti inovativen in ter disciplinarni okvir za prediktivno modeliranje in analizo kompleksnih družbenih pojavov, kot so procesi imigracije in integracij. Naš okvir bo zgrajen na integraciji teoretskega znanja o imigracijah iz družboslovja ob zanašanju na močan aparat za modeliranje iz statistične fizike in podatkovnih znanosti. Znanstveno predstavlja to izrazito interdisciplinaren podvig, kjer igrajo svoje vloge družboslovne, naravoslovne in računalniške znanosti, podkrepljene z izjemno razpoložljivostjo podatkov o vedenjskih vzorcih in praksah ljudi.

Menimo, da je naš projekt zelo aktualen, saj obravnava pomembno vprašanje, katerega sistematična kvantitativna analiza bi bila vsekakor že potrebna. Sposobnost zanesljivega napovedovanja kumulativnih učinkov sedanjih in prihodnjih imigracijskih kriz je osrednjega pomena za akademsko skupnost in nosilce političnega odločanja. Rezultati projekta bodo bolje opremili zakonodajalce za sprejemanje zakonodajnih odločitev, ki bodo odpravljale nezaželene učinke imigracije, in za oblikovanje strategij za preprečevanje takih negativnih učinkov v prihodnje. Na povsem znanstveni ravni bo naše delo demonstriralo uporabnost in moč sinergije med različnimi znanostmi in kvantitativnim pristopom h kompleksnim družbenim pojavom.

Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt:
Oddelek za psihologijo