Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Odziv rastlinskih korenin in mikoriznih gliv na talno hipoksijo

natisni

Naslov projekta:
Odziv rastlinskih korenin in mikoriznih gliv na talno hipoksijo
 
Šifra projekta:
J4-5526
 
Vodja projekta:
doc. dr. Irena Maček
 
Vodilna institucija:
UL BF
 
Partnerske institucije:
Gozdarski inštitut Slovenije, Kmetijski inštitut Slovenije, UP FAMNIT
 
Financer projekta:
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)
 
Vrsta projekta:
temeljni projekt
 
Raziskovalno področje (ARRS):
4.03.01 - Biotehnika / Rastlinska produkcija in predelava / Kmetijske rastline
 
Trajanje projekta:
1.8.2013 - 30.7.2016
 
Predstavitev projekta:
Biodiverziteta talnih mikroorganizmov je v veliki meri nepoznana, vendar na njej temeljijo ključne ekosistemske storitve tal, kot so razgradnja organske snovi, biogeokemično kroženje esencialnih mikrohranil in mineralov ter ohranjanje strukture tal. V sklopu projekta raziskujemo diverziteto, ekologijo in funkcijo arbuskularnih mikoriznih (AM) gliv v tleh z ekstremnim, lokaliziranim abiotskim stresom, hipoksijo (pomanjkanje O2). Za naše raziskave uporabljamo naravne izvire CO2 ali mofete, ekstremne ekosisteme, kjer se pojavljajo dolgoročne spremembe v koncentraciji talnih plinov zaradi izhajanja geološkega CO2. Talna hipoksija je sicer pogost pojav, prisoten tudi v tleh, nasičenih z vodo, in poplavljenih tleh. Arbuskularne mikorizne glive so endosimbionti v koreninah večine kopenskih rastlin in splošno razširjena funkcionalna skupina talnih mikroorganizmov. Pomembno vplivajo na preskrbo rastlin z mineralnimi hranili in vodo, njihovo rezistenco ob napadu patogenov in stabilizacijo strukturnih agregatov v tleh. Še vedno ni jasno, kateri dejavniki okolja definirajo sestavo združb AM gliv v naravi. Naše predhodnje študije so pokazale, da se v hipoksičnih tleh sestava združbe AM gliv drastično spremeni. Z uporabo metagenetskih pristopov bomo v sklopu projekta ugotavljali, če predstavljajo glive, prisotne na mofetah, dejansko nove, genetsko adaptirane ekstremofilne taksone. Funkcionalni vidik odziva korenin in talnih gliv na hipoksijo bomo raziskovali z meritvami biomase korenin in gliv in meritvami aktivnosti nekaterih ključnih encimov, ki sodelujejo pri glikolizi in dihanju. Z molekulskimi pristopi bomo ovrednotili tudi pomen glivne poti privzema mineralnih hranil v rastline, izpostavljene talni hipoksiji tekom rasti.
 
Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt:
Oddelek za biodiverziteto