Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Zadnji stik z zdravstvenim delavcem pred samomorom: Kaj je spregledano?

natisni

Naslov projekta:
Zadnji stik z zdravstvenim delavcem pred samomorom: Kaj je spregledano?
 
Šifra projekta:
J3-4046
 
Vodja projekta:
prof. Diego de Leo, DSc
 
Vodilna institucija:
UP IAM
 
Partnerske institucije:
UP FAMNIT, IVZ RS
 
Financer projekta:
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)
 
Vrsta projekta:
temeljni projekt
 
Raziskovalno področje (ARRS):
3.08.00 - Medicinske vede / Javno zdravstvo (varstvo pri delu)
 
Trajanje projekta:
1.7.2011 - 30.6.2014
 
Predstavitev projekta:
Projekt se osredotoča na raziskovanje samomora s pomočjo metode psihološke avtopsije (PA). Na takšen način problematika samomora v Sloveniji še ni bila raziskana, zato bo projekt pomembno prispeval k boljšemu razumevanju in preprečevanju tega kompleksnega fenomena. Osrednje raziskovalno vprašanje se dotika različnih strokovnih profilov zaposlenih v zdravstvu in njihovih veščin prepoznavanja samomorilnega vedenja. Posebna pozornost je namenjena vsebini zadnjega stika, opozorilnim znakom in informiranosti zdravstvenih delavcev glede zaznavanja in ukrepanja pred samim dogodkom. S pridobljenimi informacijami želimo razviti usmerjeni pristop, ki bi zdravstvenim delavcem omogočal bolj uspešno prepoznavanje in delo z bolniki z visokim tveganjem za samomor.
 
Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt:
Oddelek za psihologijo