Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Kemijska karcinogeneza - računalniški pristop

natisni

Naslov projekta:
Kemijska karcinogeneza - računalniški pristop
 
Šifra projekta:
J1-6736
 
Vodja projekta:
doc. dr. Urban Bren
 
Vodilna institucija:
Kemijski inštitut
 
Partnerske institucije:
UL MF, UL BF, UP FAMNIT
 
Financer projekta:
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)
 
Vrsta projekta:
temeljni projekt
 
Raziskovalno področje (ARRS):
1.04.02 - Naravoslovje / Kemija / Strukturna kemija
 
Trajanje projekta:
1.7.2014 - 30.6.2017
 
Predstavitev projekta:
Rak nedvomno predstavlja kugo enaindvajsetega stoletja, ki skupaj s koronarnimi boleznimi vzame največ človeških življenj. Njegova incidenca v zadnjih desetletjih strmo narašča, kar gre pripisati staranju prebivalstva na eni in vse bolj onesnaženemu okolju na drugi strani. Z uporabo klasičnih in kvantno-mehanskih simulacijskih tehnik bomo poskusili razkriti fizikalno-kemijski mehanizem kancerogenosti tipičnih prehranskih karcinogenov - akrilamida, poliaromatskih ogljikovodikov in njihovih halogeniranih derivatov ter aflatoksinov. Posebno pozornost bomo namenili preprečevanju raka - področju, ki je dandanašnji neupravičeno zapostavljeno. Računalniške simulacije na polje kemijske karcinogeneze prinašajo znatne prednosti pred laboratorijskimi eksperimenti, saj so le ti neobhodno povezani z velikimi zdravstvenimi in okoljskimi tveganji.
 
Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt:
Oddelek za aplikativno naravoslovje