Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Algebraična teorija grafov z aplikacijami

natisni

Naslov projekta:
Algebraična teorija grafov z aplikacijami
 
Šifra projekta:
J1-6720
 
Vodja projekta:
prof. dr. Dragan Marušič
 
Vodilna institucija:
UP IAM
 
Partnerske institucije:
UP FAMNIT, UL PEF
 
Financer projekta:
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)
 
Vrsta projekta:
temeljni projekt
 
Raziskovalno področje (ARRS):
1.01.00 - Naravoslovno-matematične vede / Matematika
 
Trajanje projekta:
1.7.2014 - 30.6.2017
 
Predstavitev projekta:
Projekt je naravno nadaljevanje temeljnega raziskovalnega projekta J1-4021 "Algebraična teorija grafov in aplikacije", ki ga je vodil prof. dr. Dragan Marušič in se zaključuje v letu 2014 s pridobitvijo velikega števila novih pomembnih rezultatov na tem področju. Osredotočen je na najbolj obetavne raziskovalne smeri znotraj algebraične teorije grafov: krovne tehnike, konstrukcije katalogov; študij reprezentacije tranzitivnih grup na lastnih podprostorih matrike sosednosti danega grafa; konstrukcija (usmerjenih) krepko regularnih grafov, ki premorejo predpisane simetrijske lastnosti; študij določenega tipa dvodelnih razdaljno-regularnih grafov; študij grafov, ki premorejo določena grupna delovanja, kot so: grafi, ki premorejo ločno tranzitivno grupo avtomorfizmov z ne-pol-regularno abelovo podgrupo edinko, k-pretoki v grafih, ki premorejo točkovno tranzitivno grupno delovanje, grafi, ki premorejo dolge konsistentne cikle; ne-schurovi S-kolobarji, ki so vezni člen med abstraktno teorijo grup in algebraično kombinatoriko in problem ločljivosti S-kolobarjev nad cikličnimi grupami skupaj z uporabo v algebraični teoriji grafov in končni geometriji; ter študij korespondence med algebraično teorijo grafov in kriptologijo.
 
Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt:
Oddelek za matematiko