Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Algebraična teorija grafov in aplikacije

natisni

Naslov projekta:
Algebraična teorija grafov in aplikacije
 
Šifra projekta:
J1-4021
 
Vodja projekta:
prof. dr. Dragan Marušič
 
Vodilna institucija:
UP IAM
 
Partnerske institucije:
UP FAMNIT, UL PEF
 
Financer projekta:
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)
 
Vrsta projekta:
temeljni projekt
 
Raziskovalno področje (ARRS):
1.01.05 - Naravoslovno-matematične vede / Matematika / Teorija grafov
 
Trajanje projekta:
1.7.2011 - 30.6.2014
 
Predstavitev projekta:
Raziskovalni projekt uspešno združuje specialiste s področja algebraične teorije grafov (ATG) z namenom povečati zanimanje za študij ATG in dviguje raziskave na tem področju na še višji nivo. Za razliko od preteklih projektov, ki so večinoma pokrivali zgolj eno specializirano tematiko, topika na tem projektu zajema vsa bistvena podpodročja ATG (delovanje grup na grafih, strukturne lastnosti grafov s predpisano stopnjo simetrije, krovni grafi in bloki neprimitivnosti, Schurovi kolobarji, koherentne konfiguracije in asociativne sheme). S tem se zapolnjuje vrzel v splošnem poznavanju ATG in jo obenem vzpostavlja kot zrelo interdisciplinarno raziskovalno področje.
 
Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt:
Oddelek za matematiko