Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem (UP FAMNIT)

natisni

Naslov programa:
Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem (UP FAMNIT)
 
Šifra programa:
I0-0035-2790
 
Vodja programa:
prof. dr. Gorazd Drevenšek
doc. dr. Jure Pražnikar (vodja na UP FAMNIT)
 
Vodilna institucija:
UP
 
Partnerske institucije:
UP FVZ, UP IAM, UP ZRS
 
Financer programa:
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)
 
Vrsta programa:
infrastrukturni program
 
Trajanje programa:
1.1.2015 - 31.12.2021
 
Predstavitev programa:
Vsebina infrastrukturnega programa bo temeljila na: 1) aplikativnih raziskavah molekularnih, celičnih, funkcijskih in biomedicinskih aspektov v nevrobiologiji, 2) temeljnih in aplikativnih raziskavah na področju računalniških algoritmov za razvoj potencialnih novih zdravil in sistemov za odkrivanje vezavnih mest med proteini, ter 3) raziskovalne infrastrukture raziskav pri študiju biopsihologije. Z integralnim pristopom k raziskovalnemu (in tudi izobraževalnemu delu), ki temelji na sodelovanju med raziskovalnimi inštitucijami in visoko tehnološko usmerjenimi podjetji, bomo ustvarili vrhunski center znanja na področju aplikacij v naravoslovju. Temeljna infrastrukturna dejavnost bo povezovala tri področja, ki se med sabo prepletajo in dopolnjujejo: nevroznanosti, biopsihologijo ter numerične algoritme v naravoslovju. Na področju nevroznanosti bo raziskovalno delo usmerjeno v razvoj molekularnih, celičnih, funkcijskih in biomedicinskih aspektov na področju nevrobiologije. Raziskovalno delo bo osredotočeno na študij molekularno bioloških mehanizmov, s katerimi se odzivajo celice osrednjega živčnega sistema, njihovo genetsko osnovo ter razvojne vplive posamičnih nevromodulatornih molekul. Raziskovalno delo na področju nevroznanosti bo potekalo vzporedno z raziskavami numeričnih algoritmov v biomedicini. Z uporabo računalniških algoritmov bo omogočen razvoj potencialnih novih zdravil in sistem za odkrivanje vezavnih mest med proteini, vključenimi v delovanje tarčnih proteinov. Infrastrukturna dejavnost na področju biopsihologije je namenjena temeljnim in aplikativnim kognitivnim in vedenjskim raziskavam, raziskavam čustev in odzivnosti avtonomnega živčnega sistema na preiskovancih. Predmet raziskav bodo analiza hormonov ob duševnih spremembah, transkranialno magnetno draženje kot obetajoča tehnika za zdravljenje številnih neozdravljivih ali slabo zdravljenih bolezni (Parkinsonizma, možganske kapi, multiple skleroze, amiotrofne lateralne skleroze, kronične bolečine, posttravmatske stresne motnje...).
 
Oddelki UP FAMNIT, v okviru katerih se izvaja program:
Oddelek za aplikativno naravoslovje
Oddelek za psihologijo