Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Uporaba verjetnosti v teoriji grafov in omrežjih

natisni

Naslov projekta:
Uporaba verjetnosti v teoriji grafov in omrežjih
 
Vodja projekta:
izr. prof. dr. Riste Škrekovski
 
Nosilna institucija v Sloveniji:
UP FAMNIT
 
Partnerska institucija:
University of California, Davis
 
Financer projekta:
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)
 
Vrsta projekta:
Znanstveno-raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA
 
Raziskovalno področje (ARRS):
1.01.00 - Naravoslovno-matematične vede/Matematika
 
Trajanje projekta:
1.1.2014 - 31.12.2015
 
Predstavitev projekta:
S strani Erdosa in Renyia vpeljan model slučajnega grafa, je bil povod za nove raziskovalne veje, ki jih danes poznamo kot verjetnostne metode. Linearnost pričakovanja, vztrajnostni moment, neenakosti koncentracije, ... so postala pomembna orodja za pridobivanje novih teoretičnih rezultatov na področju teorije grafov. Poleg tega je model Erdosa in Renyia postal ključnega pomena v raziskovanju družbenih/velikih modelov omrežij. Cilj projekta je pridobitev novih rezultatov na področju teorije omrežjih in teorije grafov z uporabo verjetnosti.
 
Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt:
Oddelek za matematiko