Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Mednarodna konkurenčnost in trženje varne in kakovostne hrane

natisni

Naslov projekta:
Mednarodna konkurenčnost in trženje varne in kakovostne hrane
 
Vodja projekta:
doc. dr. Tina Vukasović
 
Nosilna institucija v Sloveniji:
UP FAMNIT
 
Partnerska institucija:
Saint Joseph's University in Institute of Food Products Marketing
 
Financer projekta:
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)
 
Vrsta projekta:
Znanstveno-raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA
 
Raziskovalno področje (ARRS):
5.02.01 - Družboslovje / Ekonomija / Ekonomske vede
 
Trajanje projekta:
1.1.2016 - 31.12.2017
 
Predstavitev projekta:
V zadnjem času se na področju prodaje hrane pojavljajo velike spremembe in s tem tudi novi izzivi in priložnosti. Živilsko-predelovalna industrija se sooča z zahtevnimi izzivi, ki se povezujejo s spremembami v globalnem okolju (na lokalni, nacionalni, evropski in svetovni ravni): spremembe v obsegu in strukturi povpraševanja (padec zaupanja in racionalizacija potrošnje), spremembe obsega proizvodnje hrane, rast cen hrane, potrebe po zagotavljanju kakovostne in varne hrane, visoka naklonjenost potrošnikov do izdelkov domačega porekla. Potrošnik postaja pesimističen, nezaupljiv, preudaren in racionalen.
Za živilsko-predelovalno industrijo je poseben izziv zagotavljanje globalne trgovinske prednosti, prehranske varnosti in zagotavljanje kakovostne hrane, kar v prihodnje lahko pričakujemo, da bodo trije kazalniki mednarodne konkurenčnosti. Pomembno je, da ponudniki in potrošniki dobijo jasno informacijo o prednostih pridelave in predelave kakovostne hrane na lokalnem (domačem) trgu, zato bosta njihovo ozaveščanje in promocija značilnosti in prednosti prehrambenih izdelkov iz domačega okolja ključnega pomena za zagotavljanje mednarodne konkurenčnosti živilsko-predelovalne industrije.
Temeljni cilj projekta je izboljšanje konkurenčnosti živilsko-predelovalne industrije z oblikovanjem strategije trženja, s katero bomo:
- zagotovljali konstitenstno informiranje domačih in tujih potrošnikov o prednostih, kakovosti in varnosti lokalno predelane hrane - kakovost, varnost, sledljivost prehrambenih izdelkov lokalnega porekla;
- povečali prepoznavnost in zaupanje v lokalno pridelane prehrambene izdelke pri potrošnikih lokalno in na tujih trgih;
- prispevali k dvigu prepoznavnosti in konkurenčnosti lokalne živilsko-predelovalne industrije na mednarodnih trgih, kar bo hkrati pomenilo usmerjenost k zdravemu načinu prehranjevanja;
- razvili strateški koncept trženja prehrambenih izdelkov za povečanje mednarodne konkurenčnosti in kontinuirane promocije varne in kakovostne hrane; ​
 
Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt:
Oddelek za psihologijo