Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Vpliv vremenskih razmer in sušnega stresa na kakovost in senzorične lastnosti oljčnega olja s spremljanjem metabolitov fotosinteze (sladkorji, sladkorni alkoholi) in sekundarni metaboliti (fenolne spojine)

natisni

Naslov projekta:

Vpliv vremenskih razmer in sušnega stresa na kakovost in senzorične lastnosti oljčnega olja s spremljanjem metabolitov fotosinteze (sladkorji, sladkorni alkoholi) in sekundarni metaboliti (fenolne spojine)
 
Vodja projekta:
doc. dr. Ana Miklavčič Višnjevec
 
Nosilna institucija v Sloveniji:
UP FAMNIT
 
Partnerska institucija:
Biotehnički fakultet u Podgorici, Centar za suptropske kulture Bar
 
Financer projekta:
Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)
 
Vrsta projekta:
Znanstveno-raziskovalno sodelovanje med RS in Črno goro
 
Raziskovalno področje (ARRS):
4.03.01 - Biotehnika / Rastlinska produkcija in predelava / Kmetijske rastline
 
Trajanje projekta:
1.1.2016 - 31.12.2017
 
Predstavitev projekta:
Slovensko in črnogorsko oljkarstvo se sooča s problemi nedoseganja konstantnih pridelkov in kakovosti oljčnega olja, ki so posledica ekstremnih vremenskih razmer, med katerimi so najpogostejše suše. Vpliv ekstremnih vremenskih razmer na kakovost in senzorične značilnosti oljčnega olja je potrebno začeti spremljati že v času oblikovanja cvetov, ko se začnejo presnovni procesi v rastlini, ki vplivajo na kakovost in količino pridelka. V procesu dozorevanja se v plodovih pojavi niz metabolnih transformacij. Sladkorji so glavne topne spojine v tkivih oljk, kjer igrajo pomembno vlogo, saj zagotavljajo energijo za metabolne spremembe. Medtem, ko se olje akumulira v sadežu, prekurzorji za sintezo triacilglicerolov izvirajo iz listov. Ogljikovi hidrarti v perikarpu plodov oljk odražajo pritok metabolitov iz listja do plodov in služijo kot vir za biosintezo maščobnih kislin. Razlike v vsebnosti sladkornih alkoholov med sortami verjetno kažejo na razlike v metabolizmu, ki so lahko posledica različnih genotipov in okoljskih vplivov. Fenolne spojine so znane kot sekundarni metaboliti. Ti se lahko sintetizirajo v rastlinah kot odraz stresnih okoliščin ko so poškodbe tkiva in UV žarki. Raziskave kažejo nato, da pomanjkanje vode inducira akumulacijo fenolnih spojin, predvsem za oljko pomembnega oleuropeina. Cilji raziskovalnega projekta so preučiti vpliv vremenskih razmer in sušnega stresa na kakovost in senzorične lastnosti olja s spremljanjem primarnih metabolitov fotosinteze kot so sladkorji, sladkorni alkoholi in sekundarnih metabolitov kot so fenolne spojine. Določili bomo vsebnost oleuropeina, skupnih biofenolov in enostavnih sladkorjev ter sladkornih alkoholov v oljčnih plodovih in listih v posameznih fenoloških obdobjih. Kakovost pridelanega oljčnega olja v odvisnosti od vremenskih razmer in sušnega stresa bomo ovrednotili s pomočjo določitve kemijskih parametrov in s senzorično analizo. Sočasno bomo nadaljevali z določanjem vsebnosti fenolnih spojin oziroma derivatov hidroksitirosola v slovenskih in črnogorskih oljih v skladu z zdravstveno trditvijo po uredbi 432/12 določevali vsebnost fenolnih spojin oziroma derivatov hidroksitirosola. Dodana vrednost bilateralnega sodelovanja bo v tem, da bomo lahko projektnemu partnerju v skladu z našim nosilstvom nacionalnega etalona (MIRS) na področju oljčnega olja posredovali naš referenčni vzorec in tako omogočili sledljivost meritev na mednarodni ravni. Samo s pomočjo prijavljenega projekta bomo lahko primerjali rezultate kakovosti olj v odvisnosti od vremenskih razmer različnih sort olj, ki so značilne za črnogorske in slovenske oljčnike in pripomogli k boljšemu razumevanju vloge primarnih in sekundarnih metabolitov oljke v odvisnosti od ekstremnih vremenskih razmer na kakovost oljčnega olja.
 
Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt:
Oddelek za aplikativno naravoslovje