Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Raziskovanje

natisni

Raziskovalci fakultete delujejo v okviru Raziskovalne skupine UP FAMNIT, hkrati pa ima fakulteta na področju raziskovanja vzpostavljeno tesno sodelovanje z Inštitutom Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), kjer raziskuje večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP FAMNIT, nekateri visokošolski učitelji in raziskovalci pa raziskujejo tudi v okviru Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko (IMFM).

Posebej razvito je raziskovalno sodelovanje z UP IAM. Članici sta sklenili Memorandum o medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa, na podlagi katerega se večina programov ter temeljnih, aplikativnih in drugih znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP IAM.

Raziskovalci raziskujejo na področju matematike, računalništva in informatike, naravoslovja in psihologije. Več informacij o področjih raziskovanja je dostopnih tukaj.

Velja izpostaviti, da je Raziskovalna skupina UP FAMNIT ena od štirih vodilnih raziskovalnih skupin na področju algebraične teorije grafov v svetovnem merilu – ostale tri skupine so na Kitajskem, v Avstraliji in Južni Koreji. S tem je fakulteta Univerzo na Primorskem umestila na svetovni zemljevid uveljavljenih raziskovalnih institucij.

Fakulteta organizira in soorganizira konference in druga znanstvena srečanja ter spodbuja aktivno udeležbo učiteljev in sodelavcev na mednarodnih znanstvenih konferencah ter mednarodno vpetost nasploh, zlasti še raziskovalno sodelovanje s tujci, krajša gostovanja tujcev v izobraževalnem in raziskovalnem procesu fakultete in gostovanja zaposlenih na uglednih tujih univerzah. Pri tem posebno pozornost posveča mladim sodelavcem.

UP FAMNIT, v sodelovanju z Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA) in z Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko (IMFM), izdaja mednarodno matematično revijo Ars Mathematica Contemporanea. Ta je v letu 2011 dosegla izjemen uspeh – revija je bila uvrščena na seznam SCI, I, v letu 2012 pa v drugo četrtino SCI revij na področju matematike, kar predstavlja izjemen uspeh tudi v širšem nacionalnem merilu.