Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 15. november 2019 Začetek COST akcije za varovanje ogroženih rastlinskih vrst

Danes se je zaključil dvodnevni uvodni sestanek COST akcije CA18201 »An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century,« ki jo je zasnovala doc. dr. Živa Fišer Pečnikar z Oddelka za biodiverziteto. Na UP FAMNIT smo gostili⁠ partnerje iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Češke, Poljske in Portugalske, ki so razpravljali o prvih korakih, ciljih in rezultatih ter načrtovali aktivnosti za prihodnja 4 leta.

Naslednje srečanje bo februarja 2020 v Pragi, v vmesnem času pa lahko sledite delu akcije na Facebook strani ConservePlants.

  

Čeprav predstavljajo rastline ključen del življenja na Zemlji, je naše znanje o biologiji redkih in najbolj ogroženih rastlinskih vrst zelo omejeno, prav tako je slabo naše poznavanje stanja ohranjenosti v naravi. Glavni cilj akcije je izboljšati varovanje ogroženih rastlin v Evropi prek vzpostavitve mreže raziskovalcev in drugih zainteresiranih deležnikov, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki ohranjanja rastlin, od taksonomije, ekologije, varstvene genetike, varstvene fiziologije in reproduktivne biologije do upravljalcev zavarovanih območij. Pri tem ne smemo pozabiti na družbene vidike varovanja narave, ki pridejo še posebej do izraza, ko v varstvo vključujemo splošno javnost.

Več o COST akciji lahko preberete tukaj.