Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 26. junij 2019 Univerza na Primorskem pridobila novo COST akcijo na področju biologije

Z veseljem sporočamo, da je Univerza na Primorskem pridobila novo COST akcijo. Komite visokih uradnikov (CSO) evropskega programa COST (European Cooperation in Science and Technology) je v začetku junija odobril prijavo z naslovom »An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century« (CA18201), pod katero se podpisuje doc. dr. Živa Fišer Pečnikar z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT. V prijave, ki so jih zbirali do lanskega novembra, je bilo vključenih 29 inštitucij iz 32 držav.

Povzetek COST akcije

Glavni cilj akcije je izboljšati varovanje ogroženih rastlin v Evropi prek vzpostavitve mreže raziskovalcev in drugih zainteresiranih deležnikov, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki ohranjanja rastlin, od taksonomije, ekologije, varstvene genetike, varstvene fiziologije in reproduktivne biologije do upravljalcev zavarovanih območij. Pri tem ne smemo pozabiti na družbene vidike varovanja narave, ki pridejo še posebej do izraza, ko v varstvo vključujemo splošno javnost.

Čeprav predstavljajo rastline ključen del življenja na Zemlji, je naše znanje o biologiji redkih in najbolj ogroženih rastlinskih vrst zelo omejeno, prav tako pa je slabo naše poznavanje stanja ohranjenosti v naravi. Hitre spremembe v okolju in podnebne spremembe, ki so danes bolj izrazite kot kdajkoli prej, vplivajo na njihovo stanje in razporeditev, kar povzroča hitro upadanje števila vrst, ki včasih izginejo celo pred njihovim odkritjem. Kljub ambicioznim ciljem o zaščiti ogroženih rastlinskih vrst pred nadaljnjo degradacijo in izumrtjem so pobude za njihovo ohranitev v Evropi razpršene in zaenkrat še niso prinesle želenih rezultatov.

Slovenija je glavna pobudnica akcije, v njej pa sodelujejo še predstavniki Avstrije, Finske, Francije, Grčije, Švice in Združenega kraljestva.

 

Kaj je COST in kako deluje organizacija?

COST je medvladni okvir za sodelovanje raziskovalnih organizacij iz različnih evropskih držav na področju znanosti in tehnologije, ki omogoča koordinacijo nacionalno financiranih raziskav na evropski ravni s strani raziskovalnih organizacij samih, ki delujejo na istem področju in problemu.

Temelji na mrežah sodelovanja evropskih raziskovalnih organizacij, t. i. COST akcijah. Dvakrat letno na odprtem razpisu zbirajo predloge novih akcij; vsaka akcija ima namen, določene cilje in kazalnike dosežkov zastavljenih ciljev.

 

Podroben opis 40 sprejetih akcij, ki bodo potekale do leta 2023, je objavljen tukaj.