Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 12. februar 2020 UP FAMNIT uspešna na razpisu Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK): 2 nova projekta v sodelovanju s študenti, učitelji in delovnimi mentorji iz podjetij/organizacij

Na novem razpisu za projekte Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) je bila UP FAMNIT uspešna z dvema prijavljenima projektoma. Tako bo od februarja do konca julija 2020 18 študentov, skupaj z 3 pedagoškimi mentorji (visokošolski učitelji in sodelavci) ter 2 strokovnima sodelavcema iz sodelujočih organizacij iz negospodarskega ali neprofitnega področja, vključenih v naslednje projekte:

  • Projekt Mentalno zdravje mladih: destigmatizacija in psihoedukacija : V projektu bo sodelovalo 8 študentov, en pedagoški mentor ter en strokovni sodelavec iz organizacije iz negospodarstva, in sicer organizacije Sezam- združenje mladih, staršev in otrok.
  • Projekt Nadgradnja naravoslovnih delavnic s tematiko podnebnih sprememb in njihovo izvajanje v sklopu programa Šola v naravi in širše: V projektu bo sodelovalo 10 študentov, dva pedagoška mentorja ter en strokovni sodelavec iz organizacije iz negospodarstva, in sicer Društvo varstvenih biologov - Biodiva, associazione biologi per la conservazion della natura - Biodiva.

Več informacij o preteklih in novih projektih Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 - 2020 je dostopnih na spletni strani fakultete.