Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

nedelja, 2. februar 2020 UP FAMNIT ponovno uspešna na razpisu Po kreativni poti do praktičnega znanja: 3 novi projekti v sodelovanju s študenti, učitelji in delovnimi mentorji iz podjetij/organizacij

 
Na novem razpisu za projekte Po kreativni poti do praktičnega znanja (PKP) je bila UP FAMNIT uspešna s tremi od štirih prijavljenih projektov. Tako bo od marca do konca julija 2020 22 študentov, skupaj z 8 pedagoškimi mentorji (visokošolski učitelji in sodelavci) ter 6 delovnimi mentorji iz sodelujočih podjetij/organizacij, vključenih v naslednje projekte:
  • projekt Funkcionalnost in okoljska ustreznost sistemov zapiranja vrat: v projektu bo sodelovalo 6 študentov, 2 pedagoška mentorja ter delovna mentorja iz sodelujočih podjetij/organizacij – Titus d.o.o. Dekani in InnoRenew CoE - Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja;
  • projekt Pomoč in informiranje o fibromialgiji: v projektu bo sodelovalo 8 študentov, 3 pedagoški mentorji ter delovna mentorja iz sodelujočih podjetij/organizacij – Druge zdravstvene storitve, Ivan Založnik s.p. in Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični;
  • projekt Z drevesi v Kopru: v projektu bo sodelovalo 8 študentov, 3 pedagoški mentorji ter delovna mentorja iz sodelujočih podjetij/organizacij – Javno podjetje - Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. - s.r.l. in PETER SIMONČIČ S.P.

Prav tako naši študenti Sredozemskega kmetijstva in mentorici z Oddelka za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT sodelujejo v PKP projektu Okarakterizacija smilja in proučevanje učinkov produktov smilja na oksidativni stres in vnetje, ki ga bo izvajala Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem.

Z novimi projekti bo UP FAMNIT nadgradila izkušnje, pridobljene na prejšnjih razpisih Po kreativni poti do praktičnega znanja, v okviru katerih je fakulteta do leta 2019 uspešno izvedla 31 projektov in v katere je bilo vključenih 193 študentov (od tega 136 študentov UP FAMNIT) in 33 partnerskih institucij.

Več informacij o preteklih in novih projektih Po kreativni poti do praktičnega znanja je dostopnih na spletni strani fakultete.

Več informacij o pridobljenih projektih na ravni UP je dostopnih tukaj.

 

Izvajanje projektov Po kreativni poti do znanja 2017-2020 Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.