Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 2. december 2021 Stanje svetovnih morij je alarmantno, intervju z dr. Andrejem Sovincem

Dr. Andrej Sovinc, docent na UP FAMNIT, ki v okviru Oddelka za biodiverziteto poučuje predmeta Ohranjanje kopenskih ekosistemov ter Zavarovana območja in trajnostna raba, je deležnikom strategije EUSAIR za Jadransko-jonsko regijo, pristojnim za kakovost okolja, predstavil študijo z naslovom »Analiza zavarovanih morskih (vodnih) območij v EUSAIR in predlogi korektivnih ukrepov«.

V okviru predstavitve se je ponudila tudi priložnost za intervju, v katerem je opozoril na alarmantno stanje svetovnih morij. Pri tem morja znotraj Jadransko-jonske regije niso izjema in imajo celo najnižji delež zavarovanih območij med vsemi regionalnimi morji v sredozemski regiji.

                               
                                                               (Foto: Zdravko Primožič/Fpa)

Konvencija ZN o biotski raznovrstnosti in Strategija EU o biotski raznovrstnosti do leta 2030 sta zgolj dva izmed mnogih mednarodnih sporazumov, ki zahtevajo ohranjanje in trajnostno upravljanje morskega okolja. »Strategija EU o biotski raznovrstnosti do leta 2030 postavlja ambiciozen cilj vzpostavitve vseevropskega omrežja naravnih območij na kopnem in na morju, ki bo vključeval pravno varstvo za vsaj 30 % kopnega, vključno s celinskimi vodami, in 30 % morja v Evropski uniji,« je povedal dr. Sovinc in dodal, da bo od tega tretjina območij oziroma 10 % kopnega in 10 % morja vključenih v stroga zavarovana območja.

Dr. Sovinc se je v intervjuju dotaknil tudi teme razlikovanja med strogo zavarovanimi in delno zavarovanimi območji, pri čemer je izpostavil, da je vrednost strogo zavarovanih območij v morskem okolju nekajkrat večja kot vrednost manj strogo zavarovanih območij, v katerih je ribolov dovoljen. »Ponekod so ribje populacije v morju že tako izropane, da ni druge učinkovite rešitve, kot da se ustanavlja strogo zavarovana območja, v katerih se rib ne lovi, da se lahko razvijejo jedra, iz katerih se te živali lahko širijo.«

Celoten intervju, v katerem je dr. Sovinc med drugim odgovoril tudi na vprašanja o vplivu turizma in finančnem vidiku zagotavljanja spoštovanja ureditve na zavarovanih območjih si lahko preberete tukaj.

Vir: www.mediaspeed.net