Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Andrej Sovinc

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
+386 5 66 35 813
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Ekologija
Ecology
Zavarovana območja
Protected Areas
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Varstvena ekologija
/ Conservation ecology
,
Zavarovana območja in trajnostna raba
/ Protected Areas and Sustainable Use
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator