Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 17. julij 2019 Projekt Da.Re se počasi zaključuje

11. julija se je doc. dr. Branko Kavšek (vodja projekta na UP FAMNIT) udeležil sestanka v Braganci (Portugalska), kjer so se v okviru projekta Da.Re (Data Science Pathways to re-imagine education) še zadnjič srečali partnerji iz Italije, Portugalske, Srbije in Združenega kraljestva. Pogovarjali so se o tekočih aktivnostih, ocenili pretekle in napovedali prihodnje. Projekt se namreč zaključuje avgusta in takrat bomo objavili tudi podrobnejše poročilo o uspešno izvedenih aktivnostih.

Spomnimo, da se pri projektu Da.Re ukvarjamo s podatkovno znanostjo. Splošni cilj projekta je graditi, izboljšati in vzdrževati povezovanje med podjetji in univerzami na področju podatkovnih znanosti kot sredstvo za krepitev evropskega trikotnika znanja na področju raziskav, izobraževanja in poslovanja ter ozaveščanja o potencialu Big Data kot mostu med temi svetovi.

Ohranjanje te povezave je ključno zaradi dinamične narave podatkovne znanosti. Prav tako je bistvenega pomena nenehno izboljševanje in stalna zveza med industrijo in akademskimi krogi za izmenjavo zahtev in ugotovitev.

Na spletni strani tako ponujajo spletni tečaj usposabljanja, kjer omogočajo dostop do inovativnega izobraževalnega materiala, narejenega za naslednjo generacijo podatkovnih znanstvenikov.