Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Urban Šilc

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://bijh.zrc-sazu.si/sl/sodelavci/urban-%C5%A1ilc-sl#v
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Ekologija rastlin
Plant Ecology
Vegetacijska ekologija
Vegetation ecology
Biodiverziteta
Biodiversity
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Ekologija kopenskih ekosistemov
/ Ecology of Terrestrial Ecosystems
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator