Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Tomaž Grušovnik

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://www.zrs.upr.si/sodelavci-15/single/dr-tomaz-grusovnik-ricercatore-universitario
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Okoljska etika
Environmental ethics
Medvrstna etika
Interspecies ethics
Etika v vzgoji in izobraževanju
Ethics in education
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Etika in človečnost
/ Ethics and Humanity
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator