Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Tomislav Levanič

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
 

Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Gospodarjenje z gozdom in upravljanje z lesom
/ Forest and Wood Management
,
Multivariantna statistika v ekologiji in varstvu narave
/ Multivariate Statistics in Ecology and Nature Conservation
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator