Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Tomislav Levanič

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Prirastoslovje
Yield studies
Dendkronologija
Dendrochronology
Dendroekologija
Dendroecology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Bioinformacijska orodja v varstveni biologiji
/ Bioinformatics tools in Conservation Biology
,
Ekologija sredozemskih gozdnih ekosistemov
/ Ecology of Mediterranean Forest Ecosystems
,
Gospodarjenje z gozdom in upravljanje z lesom
/ Forest and Wood Management
,
Statistična orodja v varstveni biologiji
/ Statistical tools in conservation biology
,
Statistične metode
/ Statistical Methods
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator