Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Tina Tinkara Peternelj

Asistentka z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
II/06 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Biopsihologija
Biopsychology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Biopsihologija
/ Biopsychology
,
Biopsihologija motivacije in emocij
/ Biopsychology of Motivation and Emotions
,
Etika in človečnost
/ Ethics and Humanity
,
Osnove biopsihologije
/ Basics of Biopsychology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator