Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Tilen Genov

Asistent / Assistant

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Ekologija, populacijska biologija in varstvo morskih sesalcev in morskih želv
Ecology, population biology and conservation of marine mammals and marine turtles
Varstvena biologija morja
Marine Conservation Biology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Biologija in varstvo velikih vretenčarjev
/ Biology and Conservation of Large Vertebrates
,
Ekologija morja
/
,
Populacijska biologija
/ Population Biology
,
Sodobni pristopi k varstveni biologiji
/ Advanced Topics in Conservation Biology
,
Terenski praktikum
/ Field Practicum
,
Varstvena biologija morja
/ Marine Conservation Biology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator