Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Tatjana Zrimec

Izredna profesorica / Associate Professor

Kabinet
Office
I/02-1 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 52
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Umetna inteligenca
Artificial Intelligence
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Projektni seminar I
/ Project Seminar I
,
Projektni seminar II
/ Project Seminar II
,
Raziskovalni seminar I
/ Research Seminar I
,
Raziskovalni seminar II
/ Research Seminar II
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator