Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Tamara Puzić

Vodja Službe za študijske in študentske zadeve
Head of Student Services

Strokovna služba
Administration
Služba za študijske in študentske zadeve
Student Services
Delovno mesto
Position
Vodja Službe za študijske in študentske zadeve
Head of Student Services
Pisarna
Office
Glagoljaška 8, Koper (pritličje / ground floor)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 79
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Služba za študijske in študentske zadeve
/ Student Services
Raziskovanje
Research
 

Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Vodja Službe za študijske in študentske zadeve
/ Head of Student Services