Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Štefan Bojnec

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Strukturne spremembe, trendi specializacije in trajnostni razvoj
Structural Changes, Specialisation Patterns and Sustainable Development
Primerjalna analiza trgov produkcijskih dejavnikov za kmetijstvo držav članic
Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture Across the Member States
Transparentnost oblikovanja cen hrane
Transparency of Food Pricing
Primerjalna analiza dohodkovnega položaja izbranih slovenskih in slovaških gospodinjstev v različnih fazah finančne in ekonomske krize
Income Situation of the Selected Slovenian and Slovakian Households during various Stages of the Financial and Economic Crises
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Vrednostna veriga gozdnih proizvodov
/ Forest Products Value Chain
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator