Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Snežna Sodin-Šemrl

Izredna profesorica / Associate Professor

Kabinet
Office
I/05 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 87
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Inflamacija
Inflammation
Avtoimunost
Autoimmunity
Akutno fazni odgovor
Acute Phase Response
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Biološke vsebine v angleškem jeziku
/ Biological Topics in English
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator