Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Simona Gomboc

Asistentka z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
II/07 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Socialna motivacija
Social Motivation
Socialna resničnost
Social Reality
Samouresničujoča se prerokba
The Self-Fullfiling Prophecy
Kvalitativno raziskovanje v psihologiji
Qualitative Research in Psychology
Epistemološka vprašanja psihologije
Epistemological Questions of Psychology
Humanistična perspektiva v psihologiji komuniciranja
Humanistic Perspective in Psychology of Communication
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Izbrane biopsihološke vsebine v angleškem jeziku
/ Selected Biopsychological Topics in English
,
Psihološki vidiki dela s skupinami
/ Psychological View of Group Work
,
Socialna psihologija I
/ Social Psychology I
,
Uporabna socialna psihologija
/ Applied Social Psychology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator