Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Simon Brezovar

Asistent z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
II/07 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Odločanje
Decision-making
Vidna pozornost
Visual attention
Organizacija izvršilnih funkcij
Organization of executive function
Zgodnji biomarkerji demenc
Early biomarkers of dementia
Nevrodegenerativne bolezni
Neurodegenerative diseases
Elektroencefalografija
Electroencephalography Višinska nevroznanost
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Osnove biopsihologije
/ Basics of Biopsychology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator