Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Iztok Savnik

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
I/02-1 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 52
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://osebje.famnit.upr.si/~savnik/
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Podatkovne baze
Databases
Informacijski sistemi
Information Systems
Konceptualni modeli
Conceptual Models
Predstavitev znanja
Knowledge Representation
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Osnove podatkovnih baz
/ Introduction to Database Systems
,
Podatkovne baze za masovne podatke
/ Databases for Big Data
,
Podatkovne baze za masovne podatke
/ Databases for Big Data
,
Programiranje II - Koncepti programskih jezikov
/ Programming II – Concepts of Programming Languages
,
Računalništvo II
/ Computer Science II
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator