Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Sanja Sandić

Samostojna strokovna delavka
Professional Associate

Strokovna služba
Administration
Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
International Office
(Skupna služba UP Famnit in UP IAM
Joint office for UP Famnit and UP IAM)
Delovno mesto
Position
Samostojna strokovna delavka
Professional Associate
Pisarna
Office
Office Glagoljaška 8, Koper (2. nadstropje / 2nd floor)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 98
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
/ International Office
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Samostojna strokovna delavka
/ Professional Associate