Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Sanja Sandić

Vodja službe za Komuniciranje
Head of Communication Office

Strokovna služba
Administration
Služba za komuniciranje
Communication Office
(Skupna služba UP Famnit in UP IAM
Joint office for UP Famnit and UP IAM)
Delovno mesto
Position
Vodja službe za Komuniciranje
Head of Communication Office
Pisarna
Office
Office Glagoljaška 8, Koper (2. nadstropje / 2nd floor)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 98
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Služba za komuniciranje
/ Communication Office
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Vodja službe za Komuniciranje
/ Head of Communication Office