Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Sadmir Kudin

Asistent / Assistant

Kabinet
Office
II/04 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Analiza IV - Realna analiza
/ Analysis IV – Real Analysis
,
Teoretične osnove računalništva III - Teorija informacij
/ Theoretical Computer Science III - Information Theory
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator