Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Sadmir Kudin

Asistent z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
II/04 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Algebra II - Linearna algebra
/ Algebra II – Linear Algebra
,
Matematika III - Algebra II
/ Mathematics III - Algebra II
,
Teoretične osnove računalništva III - Teorija informacij
/ Theoretical Computer Science III - Information Theory
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator