Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Russ Woodroofe

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
II/10 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 82
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
https://osebje.famnit.upr.si/~russ.woodroofe/
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Matematika
Mathematics
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Analiza I - Temelji analize
/ Analysis I – Foundations of Analysis
,
Analiza III - Funkcije več spremenljivk
/ Analysis III – Functions of Many Variables
,
Izbrana poglavja iz topologije
/ Selected Topics in Topology
,
Matematika I - Analiza I
/ Mathematics I - Analysis I
,
Topologija
/ Topology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator