Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Rok Blagus

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Uvrščanje visoko-razsežnih neuravnoteženih podatkov
Class-prediction for Class-imbalanced Data
Mešani modeli
Mixed Models
Regresijski modeli s kaznijo
Penalized Regression Models
Statistično nadzorovanje kakovosti v zdravstvu
Statistical Quality Control in Medicine
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Statistika
/ Statistics
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator