Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Rok Blagus

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Uvrščanje visoko-razsežnih neuravnoteženih podatkov
Class-prediction for class-imbalanced data
Mešani modeli
Mixed models
Regresijski modeli s kaznijo
Penalized regression models
Statistično nadzorovanje kakovosti v zdravstvu
Statistical quality control in medicine
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Napredne statistične metode v psihologiji
/ Advanced Statistical Methods in Psychology
,
Osnove statistike
/ Introduction to Statistics
,
Statistika
/ Statistics
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator