Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Rene Rodriguez Aldama

Asistent / Assistant

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Kriptografija
Criptography
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Algebra II - Linearna algebra
/ Algebra II – Linear Algebra
,
Matematika III - Algebra II
/ Mathematics III - Algebra II
,
Simetrična kriptografija
/ Symmetric-key Cryptography
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator