Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Primož Simončič

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Gozna ekologija
Forest Ecology
Gozdna tla
Forest Soil
Hranila gozdnega drevja
Nutrients Of Forest
Kroženje ogljika v gozdnih ekosistemih
Carbon Pools And Fluxes In Forest Ecosystems
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Raba in varstvo tal
/ Land Use and Soil Protection
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator