Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Nina Volčič

Samostojna strokovna delavka
Professional Associate

Strokovna služba
Administration
Tajništvo fakultete in inštituta
Faculty and Institute Secretariat
(Skupna služba UP Famnit in UP IAM
Joint office for UP Famnit and UP IAM)
Delovno mesto
Position
Samostojna strokovna delavka
Professional Associate
Pisarna
Office
Glagoljaška 8, Koper (2. nadstropje / 2nd floor)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 91
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Tajništvo fakultete in inštituta
/ Faculty and Institute Secretariat
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Samostojna strokovna delavka
/ Professional Associate