Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Nina Chiarelli

Asistentka z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
II/05 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 59
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Teorija grafov
Graph theory
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Algebra I - Matrični račun
/ Algebra I – Matrix Calculus
,
Algebra II - Linearna algebra
/ Algebra II – Linear Algebra
,
Analiza II - Infinitezimalni račun
/ Analysis II – Infinitesimal Calculus
,
Matematika
/ Mathematics
,
Matematika III - Algebra II
/ Mathematics III - Algebra II
,
Teorija grafov
/ Graph Theory
,
Uporabna matematika za naravoslovce
/ Applied Mathematics in Natural Science
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator