Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Nataša Vraneš

Tajnik fakultete
Faculty Secretary

Delovno mesto
Position
Tajnik fakultete
Faculty Secretary
Pisarna
Office
Glagoljaška 8, Koper (1. nadstropje / 1st floor)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 78
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department

/
Raziskovanje
Research
 

Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Tajnik fakultete
/ Faculty Secretary