Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Nataša Vraneš

Tajnik
General Secretary

Delovno mesto
Position
Tajnik
General Secretary
Pisarna
Office
Glagoljaška 8, Koper (2. nadstropje / 2nd floor)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 78
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department

/
Raziskovanje
Research
 

Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Tajnik
/ General Secretary