Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

mag. Natalija Bilobrk

Asistentka z magisterijem / Assistant with MSc

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Klinična psihologija za področje otrok, mladostnikov in družin
Clinical Psychology For Children, Adolescents And Families
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Klinična psihologija
/ Clinical Psychology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator