Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Nastja Cepak

Asistentka z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
II/11 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 83
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Kriptografija
Cryptography
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Algebra IV - Algebrske strukture
/ Algebra IV – Algebraic Structures
,
Analiza IV - Realna analiza
/ Analysis IV – Real Analysis
,
Kriptografske razpršilne funkcije in veriženje blokov
/ Cryptographic Hash Functions and Block Chains
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator