Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Matjaž Čater

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?id=49894
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Gozdna ekologija in gojenje
Forest Ecology and Silviculture
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Gospodarjenje z gozdom in upravljanje z lesom
/ Forest and Wood Management
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator