Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Matej Kravos

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Shizofrenija
Schizophrenia
Motnje razpoloženja
Mood Disorders
Biološki označevalci
Biomarkers
Psihofarmakologija
Psychopharmacology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Duševno zdravje, duševne motnje
/ Mental Health, Mental Disorders
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator