Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Maša Žvelc

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
II/07 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Psihologija
Psychology
Supervizija
Supervision
Psihoterapija
Psychotherapy
Psihodiagnostika
Psychodiagnostics
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Psihoterapevtski pristopi in psihoterapija
/ Psychoterapeutic Approaches and Psychoterapy
,
Uvod v klinično psihologijo in psihoterapijo
/ Introduction to Clinical Psychology and Psychotherapy
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator