Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Martin Senič

Asistent / Assistant

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
05-6635-807
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Biologija in diverziteta vretenčarjev
/ Biology and Diversity of Vertebrates
,
Izbrana poglavja iz zoologije kopenskih živali
/ Selected Topics in Terrestrial Zoology
,
Sistematska zoologija
/ Systematic Zoology
,
Študijska praksa
/ Practical Training
,
Študijska praksa z osnovami raziskovalne metodologije
/ Study Practise with Basic in Research Metodology
,
Terenski praktikum
/ Field Practicum
,
Varstvo kopenskih ekosistemov
/ Conservation of Terrestrial Ecosystems
,
Zavarovana območja in trajnostna raba
/ Protected Areas and Sustainable Use
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator