Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Marjan Janžekovič

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
I/3 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Živalska produkcija in predelava
Animal production
Etologija in tehnologija v živinoreji
Ethology and technology in stock-breeding
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Zootehnika v Sredozemlju
/ Zootechnics in the Mediterranean Area
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator