Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Maja Smrdu

Docentka / Assistant Professor

Kabinet
Office
II/07 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za psihologijo
/ Department of Psychology
Raziskovanje
Research
Psihologija
Psychology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Klinična psihologija
/ Clinical Psychology
,
Kvalitativno raziskovanje
/ Basics of Educational Psychology
,
Učenje in spomin
/ Learning and Memory
,
Zdravstvena psihologija
/ Health Psychology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator