Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Maja Cokan

Vodja Finančno-računovodske službe
Head of Accounting and Finance

Strokovna služba
Administration
Finančno-računovodska služba
Accounting and Finance
(Skupna služba UP Famnit in UP IAM
Joint office for UP Famnit and UP IAM)
Delovno mesto
Position
Vodja Finančno-računovodske službe
Head of Accounting and Finance
Pisarna
Office
Trg Brolo 12, Koper
Telefon
Phone
+386 5 611 75 98
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Služba
Department
Finančno-računovodska služba
/ Accounting and Finance
Raziskovanje
Research
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Vodja Finančno-računovodske službe
/ Head of Accounting and Finance