Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Lovrenc Lipej

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Morska biologija
Marine Biology
Tujerodne vrste
Alien Species
Ribja združba
fish community
Morska biodiverziteta
Marine Biodiversity
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Biodiverziteta morja
/ Marine Biodiversity
,
Ekologija morja
/ Marine Ecology
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator