Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Lara Lusa

Redna profesorica / Full Professor

Kabinet
Office
II/10 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 75 82
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
https://sites.google.com/site/lara3107/
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Biostatistika
Biostatistics
Napovedni modeli
Predictive Modelling
Visoko razsezni podatki
High-Dimensional Data
Opazovalne raziskave
Observational Studies
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Izbrana poglavja iz matematične statistike (1)
/ Selected Topics in Mathematical Statistics (1)
,
Načrtovanje raziskav in statistična analiza podatkov
/ Research Design and Statistical Data Analysis
,
Napredne statistične metode v psihologiji
/ Advanced Statistical Methods in Psychology
,
Statistika
/ Statistics
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator